Automobilový průmysl

Disponujeme produkty se schválením od automobilových výrobců

JAK VÁM MOHOU KAPALINY PRO OBRÁBĚNÍ KOVŮ POMOCI PŘI CESTĚ VPŘED?

Hlavní automobiloví výrobci čím dál víc využívají externí dodavatele, ale technické a kvalitativní požadavky vzrůstají. Vzhledem k rychlejšímu ustavování projektů a době obrátky a potřebě vyšší kvality povrchové úpravy a super jemných tolerancí potřebujete využít každou možnost pro zajištění efektivity vašeho procesu.

Používání kapalin pro obrábění kovů má klíčovou úlohu ve snaze docílit snížení ceny za vyrobenou jednotku. Díky partnerství s většinou hlavních výrobců komponentů má společnost INDUSTRY OIL bezkonkurenční znalosti kritických výrobních procesů v automobilovém průmyslu.

Kombinace těchto znalostí s naším komplexním portfoliem a odhodlaností inovovat je zárukou řešení, které pro váš proces bude maximálně cenově úsporné. Vývoj v oblasti složení a údržby za chodu znamená, že kapaliny Houghton mohou také mít pozitivní dopad z hlediska ekologie a bezpečnosti.