Těžko zápalné hydraulické kapaliny

Výkon, spolehlivost a bezpečnost pro vaše postupy

Od padesátých let určuje společnost Houghton směr v oboru těžko zápalných hydraulických kapalin. Náš kompletní sortiment světových hi-tech značek je držitelem schválení a certifikací od nejdůležitějších mezinárodních standardizačních institucí a hlavních výrobců originálního vybavení. Těžkozápalné hydraulické kapaliny Houghton jsou doporučovaným srovnávacím měřítkem pro celou řadu uživatelů.

HYDROLUBRIC

Ideální pro vodní hydraulické systémy v zónách s vysokým nebezpečím požáru.

HYDRA-VIS

Unikátní zahuštěná kapalina chrání bez nutnosti větších investic konvenční hydraulické systémy v zónách s vysokým nebezpečím požáru.

HOUGHTO-SAFE

Poskytují spolehlivou ochranu proti vznícení s efektivním mazáním pro běžný průmysl, obranu, mořské a pozemní aplikace nebo pro potravinářský průmysl.

ISOCOR E PLUS

Poskytují unikátní kombinaci spolehlivé ochrany proti vznícení s vysokým mazacím efektem; schváleny pro báňský průmysl.

COSMOLUBRIC

Poskytují střední ochranu proti požáru s maximálním mazacím efektem; podléhají přirozenému rozkladu a nezatěžují tak životní prostředí.