Výroba ložisek

ŘEŠENÍ KAPALIN PRO OBRÁBĚNÍ KOVŮ PŘI VÝROBĚ LOŽISEK

JAK VÁM MOHOU KAPALINY PRO OBRÁBĚNÍ KOVŮ POMOCI PŘI CESTĚ VPŘED?

V konkurenčním světě výroby ložisek je snižování výrobních nákladů zásadní pro udržení a posílení postavení na trhu.Výrobci, kteří zaujímají přední místo na trhu, neustále zvyšují své požadavky, pokud jde o řešení nabízející nějakou hodnotu. Dodání a realizace těchto někdy malých řešení pak může mít velký dopad.

Správné používání kapalin pro obrábění kovů má klíčovou úlohu, pokud jde o minimalizaci výrobních nákladů. Díky tomu, že společnost Houghton má pozici strategického dodavatele pro odvětví výroby ložisek, máme bezkonkurenční znalosti kritických procesů typických pro výrobu. Tato kombinace znalostí a odhodlání ve spojení s naším komplexním produktovým portfoliem vám pomůže dostat z našich kapalin absolutní maximum a získáte tak cenově velmi efektivní řešení pro svůj provoz. Vývoj v oblasti složení a údržby za chodu znamená, že kapaliny Houghton mohou také mít pozitivní dopad z hlediska ekologie a bezpečnosti. Ať máte za cíl dodržování směrnice REACH, odstranění kyseliny borité a formaldehydu nebo obecné vylepšení bezpečnosti, společnost INDUSTRY OIL pro vás má řešení.

OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍho PROSTŘEDÍ

Náše produkty bez obsahu bóru, aminu a formaldehydu podporují úsilí o zajištění větší bezpečnosti pro obsluhu v celém odvětví. Naše integrovaná nabídka vede ke snížení odpadních kapalin a zbytkového kovu, což podpoří váš odpovědný přístup k životnímu prostředí. Také dokážeme identifikovat příležitosti ke snížení spotřeby vody a energie.

ZMĚNA BEZ RIZIKA

Na kontinuitě vaší výroby nám velmi záležlí a jsme experty na zkoušení produktů a jejich nasazení aniž by se narušil váš provoz. Ať již provozujete velké centralizované systémy, nebo menší stroje s menší olejovou vanou, máme zkušenosti se zajištěním změny bez rizika.