servis vytváří kvalitu

Postaráme se o odběr vzorků, pravidelné kontroly i čištění strojů.

Při správné aplikaci maziv a důsledném dodržování našich doporučení je možno dosáhnout výrazného zefektivnění technologických procesů. Samotná cena produktu je zanedbatelná v porovnání s finanční ztrátou, která často hrozí při nedodržování koncentrací, nedbalému číštění strojů, nesprávnými postupy. To vše si klade za úkol náš servis - zaškolení personálu, dodání technologických pomůcek např. při měření, míchání i čištění emulze. Při tom všem dbáme na co nejmenší zatížení z hlediska ekologie.

Našim zákazníkům jsme schopni zajistit kompletní servis:

  • profesionální doporučení produktů pro jednotlivé mazací procesy

  • tvorbu mazacích plánů

  • odstranění technologických / tribotechnických problémů

  • ekonomické vyhodnocení používaných produktů a návrhy úprav

  • provozní kontrolu produktů a rozbory vzorků s vyhodnocením

  • sjednocení maziv a snížení stavu zásob

  • proškolení obsluh strojů a vedoucích pracovníků provozů 

V případě, že máte specifický požadavek, s důvěrou se na nás obraťte. Vzhledem k našim zkušenostem a širokému sortimentu produktů lze ve většině případů najít ideální řešení.